تسریع کننده های بتنی

تسریع کننده های بتنی سرعت سخت شدن اختلاط های سیمانی و بتن را افزایش می دهد. کلسیم کلرید، که ماده اصلی برای ایجاد این اثر است از سال 1885 مورد استفاده قرار گرفته است، این ماده کارکرد اصلی خود را در هوای سرد دارد. یعنی سبب می شود تا امکان فراهم شود که مقاومت اولیه به همان میزان مقاومت بتن عمل آوری شده تحت دمای عمل آوری معمولی برسد، و نکته مهم تر اینکه گیرش کاهش یابد. به این طریق، قالب بندی و حمل اقلام پیش ساخته می تواند به طور معمول انجام شود. به علاوه، بتن کمتر در معرض آسیب توسط انجماد در سنین اولیه قرار می گیرد. در این مورد، باید اشاره کنیم که کلسیم کلرید ضد انجمادی نیست که بتواند نقطه انجماد آب را خیلی پایین بیاورد. بنابراین گرچه که زمان لازم برای حفاظت کاهش می یاابد، روش استاندارد برای حفاظت برای بتن ریزی در هوای سرد باید دنبال شود.
اگر چه کاربرد تسریع کننده ها در زمستان خیلی بیشتر است، آنها کارکرد خود را در شرایط خیلی معمولی هم برای سرعت بخشیدن به فرآیند گیرش و سخت شدگی برای اتمام هر چه زودتر عملیات یا تعویض قالب، دارند. مباحثی پیرامون کاربرد کلسیم کلرید در بتن مسلح از منظر احتمال خوردگی هم مطرح شده است. بسیاری کشورها تمهیداتی را در آیین نامه ها برای جلوگیری یا محدود کردن کاربرد آنها در جایی که آرماتورهای فولادی حضور دارند، صورت داده اند. با این کار تسریع کننده های «عاری از کلرید» به عنوان جایگزین هایی برای کلسیم کلرید در بتن مسلح تجدید مطرح شده اند. با این حال، کلسیم کلرید هنوز هم موثرترین ماده برای کاربرد در بتن های غیرمسلح برای تولید اقتصادی تحت شرایط هوای سرد است و اثرات آن روی بتن، باقی می ماند.

واحد مهندسی شرکت گادر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *